top of page

STUUDIO
KODUKORD

Stuudio tuleb vabastada õigeaegselt, et järgmine klient saaks kasutada stuudiot temale broneeritud ajal.

Kui stuudiot ei vabastata õigeaegselt, siis on Stuudiol võimalik määrata trahv ning küsida kompensatsiooni kodukorra reeglite rikkumise eest.

Stuudio broneerimisel vastutab broneerija kõigi stuudios viibivate isikute eest ja jälgib käitumise vastavust stuudio reeglitega. Lapsevanemad vastutavad oma laste turvalisuse eest ise. Stuudio ei vastuta sessiooni käigus saadud traumade ega terviserikete eest.

Lemmikloomad on stuudios lubatud.

Kõiki stuudios asuvaid rekvisiite ja tehnikat tohib kasutada. Stuudio inventari rikkumise ja stuudio olukorra kahjustamise korral vastutab selle eest broneeringu tegija materiaalselt. Kõik rekvisiidid tuleb pärast kasutamist oma algsele kohale paigutada.

Kõikidel juhtudel, kus kasutatakse materjale, mis võivad stuudio olukorda kahjustada või milliste koristamine hiljem on raskendatud, tuleb enne enne stuudio kasutamist kokku leppida.

Stuudios ei ole lubatud suitsetamine, alkoholi ja uimastite tarvitamine, joobes viibimine ning samuti kõikvõimalikud tegevused, mis kahjustavad stuudio vara ja ei ole kooskõlas seadustega.

Stuudios on keelatud toota materjali, mille sisuks on vägivald, propaganda, pornograafia, vähemuste ja rassiline diskrimineerimine. Isikuid, kes seda rikuvad, ei lasta edaspidi stuudio ruumidesse.

Broneerijad on kohustatud kaasa võtma enda tekitatud prügi ja kõik muud asjad, mis nad stuudiosse on toonud.

Stuudio ei vastuta järelevalveta jäetud ja kaotsi läinud isiklike asjade eest.

Kehtestatud korra rikkumisel ei tagastata kasutamata jäänud broneeringuid.

Stuudio rendilevõtmisel nõustuvad stuudio kasutajad stuudio reeglitega. Reeglite mittetundmine ei vabasta vastutusest.

Stuudios tuleb kasutada vahetusjalanõusid!

Tehnikaseadmed tuleb enne välja lülitada ja alles siis vooluvõrgust välja võtta. Fotograaf vastutab oma sessiooni ajal stuudiovarustuse eest materjaalselt ning teeb kõik endast oleneva, et seda mitte kahjustada.

Enne lahkumist vaatab fotograaf, kas kõik välgud ja muud seadmed on välja lülitatud ja et kõik aknad oleksid kinni ja tuled kustutatud.

Kui Sul on tehnika või selle kasutamise kohta küsimusi või avastad, et midagi on katki või ei tööta, anna sellest koheselt teada.

Kui Sul läheb midagi katki, siis anna sellest koheselt teada.

Paberfoonidel ei tohi käia välisjalanõudega ega tarvitada sööki või jooki.

Fotograafid, kes Stuudios pildistavad, ei ole Stuudio palgal ja Stuudio ei vastuta nende poolt osutatud teenuste kvaliteedi eest.

bottom of page